Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định

Tên dự án: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 200

Chủ đầu tư: UBND thị trấn Thất Khê

Giá trị hợp đồng: 50.000.000 đồng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành