Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp huyện và cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Tên dự án: Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 cấp huyện và cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2015

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Châu Thành

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành