Khảo sát, xác định vị trí và cắm mốc ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu

Tên dự án:Khảo sát, xác định vị trí và cắm mốc ranh giới Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2008

Chủ đầu tư: BQL khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu

Giá trị hợp đồng: 119.000.000 đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành