Khảo sát, lập dự toán công trình đóng cọc mốc cấp I Khu bảo loài sinh cảnh Mù Cang Chải

Tên dự án: Khảo sát, lập dự toán công trình đóng cọc mốc cấp I Khu bảo loài sinh cảnh Mù Cang Chải

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2008

Chủ đầu tư:Chi cục kiểm lâm Yên Bái

Giá trị hợp đồng: 173.000.000 đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành