Khảo sát, lập dự án và báo cáo, đánh giá tác động môi trường công trình: bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu dân tộc Mường tại xóm Ải, xã Phong Phú

Tên dự án: Khảo sát, lập dự án và báo cáo, đánh giá tác động môi trường công trình: bảo tồn làng văn hóa truyền thống tiêu biểu dân tộc Mường tại xóm Ải, xã Phong Phú

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2009-2011

Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hòa Bình

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành