Khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/800, phục vụ lập quy hoạch chi tiết cảnh quan hồ Lạc Long Quân – Di tích lịch sử Đền Hùng

Tên dự án: Khảo sát, đo đạc thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/800, phục vụ lập quy hoạch chi tiết cảnh quan hồ Lạc Long Quân – Di tích lịch sử Đền Hùng

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010

Chủ đầu tư: BQL dự án đầu tư xây dựng đền Hùng

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án