Khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch chi tiết khu du lịch Văn Lang – thành phố Việt Trì

Tên dự án:Khảo sát, đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 phục vụ quy hoạch chi tiết khu du lịch Văn Lang – thành phố Việt Trì

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2008

Chủ đầu tư:BQL dự án VH, TT và DL tỉnh Phú Thọ

Giá trị hợp đồng: 117.000.000 đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành