Khánh Hòa sẽ đấu giá 29 lô đất “vàng” vào năm 2021

Theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa, trong 29 lô đất thì có 6 lô dự kiến tổ chức đấu giá trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai nên sẽ chuyển sang năm 2021 thực hiện.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Khánh Hòa, đơn vị này đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đấu giá 29 lô đất trên địa bàn thành phố Nha Trang sẽ được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đấu giá dự kiến trong năm 2021.

Trong 29 lô đất, có nhiều lô đất được xem có vị trí cực kì đẹp như lô đất 170 Lê Hồng Phong rộng hơn 3.500m2; kho cảng Bình Tân (1A Phước Long) rộng 6,1ha; lô số 32 Khu biệt thự Đường Đệ rộng gần 2.000m2; lô đất 7B Phạm Phú Thứ rộng hơn 1.800m2; lô đất 105 Tô Hiệu rộng gần 3.200m2; lô số 7 Trường Sơn rộng gần 3.900m2.

Theo đại diện Trung tâm phát triển quỹ đất Khánh Hòa, trong 29 lô này thì có 6 lô dự kiến tổ chức đấu giá trong năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai nên sẽ chuyển sang năm 2021 thực hiện. Trong đó lô Kho cảng Bình Tân có diện tích lớn nhất với 6,1ha, đã được chuẩn bị thủ tục đấu giá từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được vì chưa có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.

Hai lô đất ở tổ 14 Đường Đệ (phường Vĩnh Hòa) và tổ 35 Sơn Hải (phường Vĩnh Thọ) đang được Trung tâm phối hợp với các bên liên quan đo vẽ bản đồ, xác định lại nguồn gốc đất, lấy ý kiến về quy hoạch trước khi trình UBND tỉnh ban hành quyết định đấu giá.

Ngoài ra, trong danh sách còn có lô đất 170 Lê Hồng Phong được UBND tỉnh Khánh Hòa thu hồi của CTCP Thương mại vật liệu khí đốt Nha Trang và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất từ năm 2017. UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát lại, tham mưu tháo gỡ vướng mắc để đấu giá lô đất 170 Lê Hồng Phong đúng quy định.

Theo NSKT