Hội thảo lấy ý kiến đối với phương án phát triển và tổ chức không gian kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện

Hội thảo lấy ý kiến đối với phương án phát triển và tổ chức không gian kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện

Sáng ngày 25/4, huyện Xuân Lộc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến “Phương án phát triển và tổ chức không gian kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội trên địa bàn huyện” thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Về dự hội thảo có lãnh đạo các sở ngành liên quan tỉnh Đồng Nai, các đồng chí Lê Kim Bằng TUV – Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Đức Hóa – PBT.TT Huyện ủy – CT.HĐND huyện, Nguyễn Thị Cát Tiên – PBT Huyện ủy – CT.UBND huyện và đồng chí Nguyễn Thị Hiệp – HUV – CT.UBMTTQVN huyện, đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện và địa phương các xã, thị trấn.

Tại buổi hội nghị các đại biểu nghe đơn vị tư vấn báo cáo dự thảo “Phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Xuân Lộc” thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đơn vị tư vấn đã phân tích đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, phát triển kinh tế các đặc thù của như: Thực trạng phát triển kinh tế – xã hội huyện Xuân Lộc đến năm 2020; định hướng phát triển trên huyện Phú Quý thời kỳ 2021 -2030 tầm nhìn đến năm 2050; các chương trình trọng điểm và dự án ưu tiên đầu tư; các giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện quy hoạch.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thống nhất ý kiến theo phương án của đơn vị tư vấn báo cáo, tuy nhiên bên cạnh đó một số đại biểu tham gia ý kiến bổ sung vào dự thảo các nội dung quan trọng liên quan đến vấn đề quy hoạch sử dụng đất, về phát triển tiềm năng du lịch…, nhằm hoàn thiện tích hợp vào quy hoạch của tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị, lãnh đạo huyện Xuân Lộc nhấn mạnh: trên cơ sở đánh giá, phân tích của đơ​n vị tư vấn; yêu cầu đại biểu các ngành, Mặt trận các đoàn thể tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến sát thực bằng văn bản để “Phương án phát triển và tổ chức không gian kinh tế – xã hội, kết cấu hạ tầng trên địa huyện Xuân Lộc thời kỳ 2021 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 được hoàn thiện hơn.

Ngọc Hoàng