Hội nghị triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Mai Pha, phường Chi Lăng, phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất nhằm xác lập cơ sở pháp lý giữa Nhà nước và người sử dụng đất, giúp Nhà nước thực hiện tốt các biện pháp quản lý đối với đất đai, đồng thời để người sử dụng đất thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Đất đai và yên tâm đầu tư khai thác tốt tiềm năng đất đai.

Sau khi đã hoàn thành công đoạn đo đạc bản đồ, sản phẩm được giao nộp tại các cấp theo đúng quy định. Trong các ngày 12/6, 16/6 và 17/6/2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt đã phối hợp với UBND xã Mai Pha và các phường Vĩnh Trại, Chi Lăng tổ chức hội nghị công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Thành phần tham gia hội nghị bao gồm Lãnh đạo và chuyên viên Phòng TNMT thành phố Lạng Sơn; đại diện Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; đại diện đơn vị tư vấn giám sát; Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Công chức địa chính, Bí thư khối (thôn), Khối trưởng (Thôn trưởng), Khối phó (Thôn phó), Trưởng ban Công tác mặt trận khối (thôn) trên địa bàn các xã, phường nói trên.

Thay mặt cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt, ông Ma Quốc Đại – Phó giám đốc Trung tâm đo đạc và bản đồ đã triển khai các nội dung cần thiết phục vụ cho công tác công tác cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Trong đo tập trung vào các việc sau:

– Thu thập bổ sung hồ sơ, thu thập bổ sung thông tin

Trên cơ sở các giấy tờ photo về thông tin chủ hộ, pháp lý thửa đất đã thu thập được trong quá trình đo đạc thành lập bản đồ. Các giấy tờ đó đã được đơn vị tư vấn phân loại và kẹp vào từng bộ hồ sơ xin cấp lần đầu, cấp đổi GCN QSD đất. Các chủ sử dụng đất chưa nộp hoạc nộp chưa đầy đủ sẽ được thông báo để nộp bổ sung cho Khối (Thôn) trưởng hoặc đơn vị tư vấn trong giai đoạn kê khai đăng ký. Các giấy tờ này là thành phần quan trọng để cấu thành nên bộ hồ sơ xin cấp lần đầu, cấp đổi GCN QSD đất. Các chủ sử dụng đất không thực hiện việc nộp đầy đủ các loại giấy tờ theo Quy định sẽ không đủ điều kiện để lập hồ sơ xin cấp GCN QDS đất.

– Tiến hành rà soát, kê khai đăng ký đất đai

Đây là một công việc rất quan trọng cần nhiều thời gian và sự phối hợp chặt chẽ với cán bộ khối phố (thôn), công chức địa chính phường (xã).

Việc kê khai đăng ký được thực hiện tập trung tại nhà văn hóa khối theo từng tổ, dãy phố. Được kê khai đăng ký đất đai chi tiết đến từng chủ sử dụng đất, đảm bảo sự khách quan, trung thực.

Việc kê khai đăng ký phải được rà soát kỹ càng từng thửa đất so với hồ sơ pháp lý như hồ sơ địa chính, hồ sơ quy hoạch, hồ sơ thừa kế, các bản vẽ về chỉ giới thu hồi, chỉ giới hành lang đường, điện … từ đó đánh giá và phân tích được các nguyên nhân tăng giảm của thửa đất, đánh giá được thửa đất đó có phù hợp quy hoạch hay không, đủ hay không đủ điều kiện để kê khai đăng ký đất đai.

Ông Nguyễn Quốc Thắng – Phó chủ tịch UBND phường Chi Lăng
Bà Dương Thị Thu Thủy – Phó phòng TNMT TP Lạng Sơn phát biểu tại hội nghị

– Hoàn thiện hồ sơ, phân loại hồ sơ

Sau khi kết thúc công tác kê khai đăng ký tại nhà văn hóa khối phố căn ký vào các nội dung đã kê khai và đăng ký đất đai đơn vị tư vấn sẽ thực hiện việc phân loại và hoàn thiện hồ sơ để trình UBND xét duyệt hồ sơ xin cấp GCN QSD đất.

Hồ sơ được phân loại như sau:

– Hồ sơ xin cấp lần đầu GCN QSD đất là những thửa đất chưa được cấp GCN, đang sử dụng ổn định, không tranh chấp và phù hợp với quy hoạch.

– Hồ sơ xin cấp đổi GCN QSD đất:

+ Hồ sơ cấp đổi GCN giữ nguyên diện tích, hình thể;

+ Hồ sơ cấp đổi GCN có tăng giảm diện tích, thay đổi hình thể, thay đổi thông tin.

– Trình hồ sơ các cấp thẩm quyền xét duyệt, thẩm định và ký GCN QSD đất

Sau khi hồ sơ xin cấp GCN đã được đơn vị tư vấn phân loại và tu chỉnh hoàn thiện sẽ được gửi lên UBND phường (xã) để tổ chức xét duyệt theo quy định. Biên bản xét duyệt kèm theo danh sách đủ điều kiện và không đủ điều kiện cấp GCN sẽ được niêm yết công khai cho người sử dụng đất được biết.

Những hồ sơ đủ điều kiện cấp GCN sẽ được UBND phường (xã) gửi lên phòng TNMT thành phố, chi nhánh VPĐK đất đai thành phố thẩm định và trình lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo sở TNMT ký GCN QSD đất.

Những hồ sơ chưa đủ điều kiện sẽ được chuyển lại UBND phường (xã) và đơn vị tư vấn để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện.

– Trả GCN QSD đất cho chủ sử dụng đất

Chi nhánh VPĐK đất đai phối hợp với UBND phường (xã) thực hiện việc trả GCN và ký sổ cấp GCN theo Quy định.

Tại hội nghị, Đơn vị thi công cũng đã giải đáp các thắc mắc của các thành phần tham dự và thống nhất lịch làm việc tại các phường, xã.

Tin nội bộ VLG.