Hội nghị Thống nhất về nguyên tắc và phương pháp tích hợp Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030, tần nhìn đến năm 2050

Chiều ngày 17 tháng 12 năm 2021, Liên danh quy hoạch tỉnh Gia Lai (Viện chiến lược phát triển – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Quy hoạch Xây dựng phát triển nông thôn – Bộ Xây dựng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt, Viện Chiến lược Giao thông vận tải – Bộ Giao thông vận tải, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, Công ty TNHH tin học thương mại công nghệ và tư vấn ICT) đã tham gia Hội nghị Thống nhất về nguyên tắc và phương pháp tích hợp Quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030, tần nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tại thành phố Pleiku.

Đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đại diện các thành viên Liên danh quy hoạch tỉnh Gia Lai, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai và lãnh đạo UBND thành phố Pleiku; UBND thị xã AyunPa, UBND thị xã An Khê; UBND các huyện trên địa bàn tỉnh; các đơn vị có liên quan.

Ông Nguyễn Hữu Quế – Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Gia Lai khai mạc hội nghị

Khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Quế, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư – Đơn vị đại diện Chủ đầu tư cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1590/UBND-KTTH ngày 20 tháng 5 năm 2019 về việc giao nhiệm vụ lập dự án Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch số 956/KH-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050Sở – Kế KHĐT Gia Lai đã ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn số 01/2021/HĐTV ngày 12/4/2021 với  nhà thầu Liên danh. Liên danh cũng đã tiến hành điều tra, thu thập, tổ chức 38 buổi làm việc với các Sở, Ngành của tỉnh và UBND cấp huyện; đến nay cơ bản đã xây dựng xong dự thảo Báo cáo giữa kỳ, tuy nhiên để có điều kiện tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Gia Lai đến năm 2030 cần phải có các buổi làm việc tiếp theo trong thời gian tới. Cần thiết phải thống nhất về nguyên tắc và phương pháp tích hợp Quy hoạch tỉnh trên cơ sở các hợp phần đề xuất đã được xây dựng.

Thay mặt cho Liên danh, Bà Phạm Thị Nhâm, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc Gia – Chủ nhiệm Dự án đã trình bày tóm tắt các nội dung cơ bản của Phương án tính hợp Quy hoạch tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phương án Quy hoạch đã nhận diện được các vấn đề chính của Gia Lai đối với các vấn đề nội cộm từ góc độ vĩ mô đến khía cạnh các ngành kinh tế trong thời gian qua. Phân tích bối cảnh mới và các yêu cầu phát triển; điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) đặt ra cho Gia Lai. Đồng thời cũng đưa ra các vấn đề cần giải quyết trong quy hoạch tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021 – 2030 gồm: Xác định mục tiêu và quan điểm phát triển tỉnh Gia Lai phù hợp với bối cảnh vùng Tây Nguyên và quốc gia, phù hợp với Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai; Xác định các chiến lược đột phá phát triển tỉnh Gia Lai thời kì 2021 – 2030; Xác định phướng hướng phát triển các ngành kinh tế – xã hội, ngành hạ tầng xã hội; Xác định phân vùng và tổ chức không gian lãnh thổ, đô thị – nông thôn; phương án phân bổ và phân vùng đất đai; Phương án bảo vệ môi trường và ứng phó BĐKH; Các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư và các nhóm giải pháp tổ chức thực hiện.

Bà Phạm Thị Nhâm – Chủ nhiệm Dự án trình bày Báo cáo

Về nội dung tích hợp, Liên danh nhận định tích hợp các ngành, các lĩnh vực; tích hợp các nội dung Quy hoạch Quốc gia, quy hoạch vùng…. trên cơ sở thế mạnh của từng địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai với các chiến lược cụ thể: (1) Đột phá về cơ chế, chính sách: (i). Thúc đẩy cơ chế liên kết hình thành chuỗi sản phẩm: Mô hình chuỗi sản phẩm, cơ chế liên kết. (ii). Xây dựng chính sách cho các ngành ưu tiên, vượt trội: ngành nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch, thể thao và dịch vụ chăm sóc sức khỏe: (iii). Đột phá về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn nguồn lực đầu tư: Cải thiện tiếp cận đất đai và chất lượng quy hoạch; xúc tiến đầu tư, kinh doanh; Khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. (iv). Đột phá về cải cách hành chính và xây dựng Chính quyền số: Tối đa hóa về tốc độ cấp chứng nhận đầu tư, giấy phép kinh doanh; Công tác điều hành của Chính quyền dựa trên nền tảng số lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp là mục tiêu hàng đầu. (2) Đột phá về nhân lực: (i). Đào tạo nhân lực chất lượng cao có khả năng thích ứng và tự đào tạo, đặc biệt có trình độ chuyên môn cao ở một số lĩnh vực trọng điểm như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch thông minh, công nghiệp chế biến công nghệ cao, y tế thông minh, năng lượng tái tạo. (ii). Hình thành lực lượng chuyên gia khoa học công nghệ trình độ cao ở các lĩnh vực ưu tiên và đội ngũ cán bộ, công chức có tâm, có tài ở các cấp; (iii) Phát triển giáo dục, đào tạo và mạng lưới cơ sở giáo dục, đào tạo theo chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. (3) Đột phá về hạ tầng: (i). Đột phá về hạ tầng giao thông kết nối bên ngoài. (ii). Đột phá về hạ tầng số trên nền tảng đổi mới hạ tầng công nghệ thông tin, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. (4) Đột phá về mạng lưới sinh thái và hình thành các cụm liên kết ngành dựa trên sinh thái: (i). Bảo tồn và phục hồi và hành lang đa dạng sinh học. (ii). Chuỗi công nghiệp – nông nghiệp. (iii). Cụm ngành du lịch – thể thao – sức khỏe; (iv). Nền kinh tế các-bon thấp và xanh,….(5) Đột phá hành lang phát triển và các cực tăng trưởng: (i). Trục hành lang kinh tế QL 14, QL 19, QL 25 sẽ là 3 hành lang kinh tế động lực kết nối Thành phố Pleiku và phụ cận lan toả kinh tế xã hội đến các huyện, thị xã trên địa bản tỉnh Gia Lai, thúc đẩy toàn tỉnh Gia Lai tham gia cách mạng cộng lần thứ 4. (ii) Thành phố Pleiku mở rộng không gian hành chính lãnh thổ kết nối với các huyện lân cận (Đak Đoa, Chư Sê, Chư Păh, Ia Rai) nhằm đảm nhận nhiều chức năng mới của quốc gia, của vùng Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai về chuyển đổi số, dịch vụ trong các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, công nghiệp, nông – lâm nghiệp, KHCN, giáo dục, du lịch, y tế, TDTT.v.v… Thành phố Pleiku liên kết với thành phố Kon Tum trở thành trung tâm động lực kinh tế – xã hội tiểu vùng phía Bắc Tây Nguyên. (iii) Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh là mắt xích (HUB) quan trọng trên hành lang xuyên Á Đông – Tây (QL 19), cửa ngõ quốc gia kết nối vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Phát biểu thảo luận

Góp ý cho Báo cáo, đại diện các Đơn vị về cơ bản nhất trí với Đề xuất của Báo cáo, tuy nhiên đối với một số nội dung đề nghị Liên danh tiếp tục làm việc với các địa phương, các ngành để làm rõ những vẫn đề còn chưa thống nhất.

Tin VLG