Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 – Công trình: Khu Du lịch Văn Lang – Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Tên dự án: Đo vẽ bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 – Công trình: Khu Du lịch Văn Lang – Thành phố Việt Trì tỉnh Phú Thọ

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2006

Chủ đầu tư:Công ty CP Kiến trúc đô thị Việt Nam

Giá trị hợp đồng: 93.000.000 đ

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành