Đo vẽ bản đồ địa chính xã Quế Nham – Huyện Tân Yên- Tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Đo vẽ bản đồ địa chính xã Quế Nham- Huyện Tân Yên- Tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2009-2011

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án