Đo vẽ bản đồ địa chính xã Liên Chung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Đo vẽ bản đồ địa chính xã Liên Chung, Huyện Tân Yên, Tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2010-2014

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vòa đây để xem bản đồ xã Liên Chung