Đo vẽ bản đồ địa chính khu đo xã Hương Sơn

Tên dự án: Đo vẽ bản đồ địa chính khu đo xã Hương Sơn

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2008-2010

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Lạng Giang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án