Đo đạclại bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất phường Chi Lăng Tp Lạng Sơn

Tên dự án: Đo đạclại bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất phường Chi Lăng Tp Lạng Sơn
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2018-2019
Chủ đầu tư: Phòng TNMT thành phố Lạng Sơn
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành