Đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2019-2020

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên

Tiến độ Dự án: Đang triển khai

Bấm vào đây để xem bản đồ xã Ngọc Lý