Đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Đo đạc lại bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Ngọc Lý, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2019-2020
Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành