Đo đạc lại bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Nhã Nam, huyện Tân Yên

Tên dự án: Đo đạc lại bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Nhã Nam, huyện Tân Yên

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2017-2018

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ xã Nhã Nam