Đo đạc lại bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Nhã Nam huyện Tân Yên

Tên dự án: Đo đạc lại bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Nhã Nam huyện Tân Yên
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2017-2018
Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành