Đo đạc lại bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất phường Chi Lăng Tp Lạng Sơn

Tên dự án: Đo đạc lại bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất phường Chi Lăng Tp Lạng Sơn

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2018-2020

Chủ đầu tư: Phòng TNMT thành phố Lạng Sơn

Tiến độ Dự án: Đang thực hiện

Bấm vào đây để xem bản đồ phường Chi Lăng