Đo đạc chỉnh lý đo đạc bổ sung cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Lam Cốt huyện Tân Yên

Tên dự án: Đo đạc chỉnh lý, đo vẽ lại bản đồ địa chính cấp giấy chứng nhận QSD đất xã Mai Pha Tp Lạng Sơn

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2020

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Tân Yên

Tiến độ Dự án: Đang thực hiện

Bấm vào đây để xem bản đồ xã Lam Cốt