Đo đạc chỉnh lý bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Mai Trung, Hùng Sơn huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Tên dự án: Đo đạc chỉnh lý bản đồ và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất xã Mai Trung, Hùng Sơn huyện Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2013-2014

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Bắc Giang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án