Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Vĩnh Sơn, huyện Anh Sơn

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2011-2014

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Nghệ An

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ xã Vĩnh Sơn