Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Thanh Hoà huyện Thanh Chương

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Thanh Hoà huyện Thanh Chương

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2013-2017

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Nghệ An

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án