Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Tân Long, huyện Tân Kỳ

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Tân Long, huyện Tân Kỳ

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2012-2017

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Nghệ An

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ xã Tân Long