Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ

Tên dự án: Đo đạc bản đồ địa chính và kê khai đăng ký, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt

Năm thực hiện: 2012-2017

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Nghệ An

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực dự án