Điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Tỷ lệ 1:25.000

Tên dự án: Điều tra xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2005, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương; Tỷ lệ 1:25.000

Đơn vị thực hiện:Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại và Địa chính Đất Việt

Năm thực hiện: 2005

Chủ đầu tư: Phòng TNMT huyện Kim Thành

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành