Điều tra xây dựng bản đồ đất huyện Ea Súp và Vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Ea Súp

Tên dự án: Điều tra xây dựng bản đồ đất huyện Ea Súp và Vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Ea Súp
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2010-2011
Chủ đầu tư: BQL dự án tỉnh Đắk Lắk
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành