Điều tra xây dựng bản đồ đất huyện Ea Súp và Vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Ea Súp

Tên dự án: Điều tra xây dựng bản đồ đất huyện Ea Súp và Vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp của huyện Ea Súp

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2010-2011

Chủ đầu tư: BQL dự án tỉnh Đắk Lắk

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành