Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ba khu đất với diện tích gần 20.000m2 thuộc khu chức năng số 7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, sẽ được điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000; điều chỉnh chức năng sử dụng đất của ba khu đất trên thành đất nhà ở nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc khu 4,39 ha.

Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu 1/2000 tại một số khu đất trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Ảnh H.L

Ngày 28-7, UBND quận 2 phối hợp với Ban Quản lý đầu tư – xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000, và đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 tại 3 lô đất (ký hiệu 7-5, 7-9 và G9) thuộc khu chức năng số 7 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, và 2 lô đất (ký hiệu III – HH8, III – CC1) thuộc khu đô thị chỉnh trang 296,4 ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã được UBND TP phê duyệt trước đó.

Cụ thể, khu đất số 1 có tổng diện tích là 4.247,8m2 gồm lô đất ký hiệu 7-5 (ký hiệu P4 trong khu dân cư 38,4 ha phường Bình Khánh) là 4.119,0m2; phần đất tiếp giáp giữa lô đất 7 – 5 và ranh lộ giới đường Lương Định Của là 128,8m2

Khu đất số 2 có tổng diện tích là 11.962,6m2 gồm lô đất ký hiệu 7 – 9 (ký hiệu P5 trong khu dân cư 38,4 ha phường Bình Khánh) là 9.226,0m2; lô đất ký hiệu III – HH8 thuộc khu đô thị chỉnh trang 294,6 ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm 2.73,6m2.

Khu đất số 3 có tổng diện tích là 3.630,6m2 gồm lô đất công viên công cộng (ký hiệu G9 trong khu dân cư 38,4 ha, phường Bình Khánh) là 1.224,6m2; lô đất ký hiệu III – CC1 thuộc khu đô thị chỉnh trang 294,6ha kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm là 2.201,0m2; phần đất tiếp giáp lô G9 và lô III – CC1 là 205,0m2.

Về nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch gồm chức năng sử dụng đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị như điều chỉnh chức năng sử dụng đất của 3 khu đất trên thành đất nhóm nhà ở nhằm phục vụ tái định cư cho các hộ dân thuộc khu 4,39 ha, phường Bình An; xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch cho từng lô đất xây dựng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn và các quy định hiện hành đối với loại hình nhà ở liên kế.

Theo Người lao động