Cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Công ty CP chè Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang

Tên dự án: Cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Công ty CP chè Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang

Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập Đoàn  Đất Việt

Năm thực hiện: 2012

Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang

Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành

Bấm vào đây để xem bản đồ khu vực Dự án