Cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Công ty CP chè Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang

Tên dự án: Cắm mốc ranh giới, đo đạc lập bản đồ, hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai Công ty CP chè Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang
Đơn vị thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt
Năm thực hiện: 2012
Chủ đầu tư: Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang
Tiến độ Dự án: Đã hoàn thành