Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị ‘soát lỗi’ các luật quy hoạch, xây dựng

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị vừa ký văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư và nhiều bộ, ngành, hội, hiệp hội rà soát các quy định bất cập của luật Quy hoạch đô thị và luật Xây dựng 2014.

Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương, bộ, ngành, các hội và hiệp hội liên quan rà soát lỗi chồng chéo trong luật Quy hoạch đô thị và luật Xây dựng 2014 – ẢNH LÊ QUÂN

Cụ thể, Bộ trưởng Xây dựng vừa ký văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư; các bộ, ngành: Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên – Môi trường, Văn hoá – Thể thao – Du lịch, Kế hoạch – Đầu tư, Công thương, Quốc phòng, Công an; các hội, hiệp hội: Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam,Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam… rà soát, tổng kết, đánh giá thực hiện luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng tại luật Xây dựng.

Theo văn bản này, các cơ quan nêu trên tổng hợp, đánh giá những mâu thuẫn, chồng chéo giữa pháp luật chuyên ngành có liên quan với pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; kiến nghị các nội dung cần sửa đổi, bổ sung, giải pháp…

Đồng thời, nêu rõ những tồn tại, bất cấp trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các pháp luật chuyên ngành có liên quan và pháp luật quy hoạch xây dựng…

Về tình hình triển khai thực hiện các quy định pháp luật trong lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, văn bản của Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương nêu rõ về kết quả đạt được, các tồn tại, vướng mắc; nêu rõ các đề xuất, kiến nghị về sửa đổi, bổ sung luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch quy hoạch xây dựng tại luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

Đối với các tỉnh, ngoài các nội dung nêu trên, trong văn bản, Bộ Xây dựng đề nghị đánh giá việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật Quy hoạch đô thị và nội dung quy hoạch xây dựng thuộc luật Xây dựng 2014 tại địa phương. Trong đó, nêu rõ về số lượng văn bản đã ban hành, còn hiệu lực, cũng như đánh giá sự cần thiết ban hành, đầy đủ nội dung…

Bên cạnh đó, đánh giá việc ban hành các văn bản quy định về phân công, phân cấp trong quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Bộ Xây dựng đề nghị các nội dung báo cáo tổng kết, đánh giá gửi về Bộ trước ngày 30.7 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng.

Theo Thanh niên