Báo cáo giữa kỳ lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sáng ngày 12/1, Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 chủ trì cuộc họp của UBND tỉnh nghe Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh báo cáo giữa kỳ. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh dự họp.

Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe đại diện Liên danh Quy hoạch tỉnh Thái Bình (gồm các đơn vị: Viện Chiến lược phát triển – Viện quy hoạch Thái Bình – Viện nghiên cứu và phát triển vùng – Viện quy hoạch nông nghiệp Việt Nam – Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Việt – Công ty Tư vấn quản lý Roland Berger) trình bày các nội dung về định hướng chiến lược và các nội dung đề xuất. Các thành viên tham dự Hội nghị đã đánh giá: Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đáp ứng yêu cầu của hướng tiếp cận mới, cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh, có tầm nhìn dài hạn, nhằm phát huy hiệu quả các lợi thế của tỉnh, làm căn cứ khoa học và thực tiễn cho việc tổ chức không gian lãnh thổ kinh tế – xã hội và phát triển chung của cả nước, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế – xã hội để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển năng động và có đóng góp ngày càng quan trọng vào sự phát triển chung của vùng đồng bằng sông Hồng. Việc thực hiện quy hoạch bảo đảm tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo quy định của Luật Quy hoạch và các văn bản quy định; bảo đảm tỉnh thống nhất, đồng bộ và hệ thống, bền vững và dài hạn, khả thi và thích ứng, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và tính mở…

Đại diện đơn vị tư vấn trao đổi tại Hội nghị

Đại diện đơn vị tư vấn đã phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh; thực trạng kinh tế – xã hội, hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng sử dụng đất; quan điểm lựa chọn phương án, mục tiêu, định hướng phát triển, phương án tổ chức, phân bổ không gian kinh tế – xã hội thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án phát triển hệ thống đô thị, nông thôn, kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phương án phân bổ, khoanh vùng đất đai; danh mục các dự án và thứ tự ưu tiên đầu tư; giải pháp, nguồn lực thực hiện quy hoạch.

Các đại biểu, thành viên Ban Chỉ đạo quy hoạch tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về quan điểm, lựa chọn phương án, mục tiêu, định hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng: công nghiệp; nông, lâm nghiệp và thủy sản; thương mại, dịch vụ; giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác quốc phòng, an ninh.

Thành viên Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh nhấn mạnh, quy hoạch tỉnh là cơ sở để cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng đồng bằng sông Hồng ở cấp tỉnh về không gian các hoạt động kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, hệ thống đô thị và phân bố dân cư nông thôn… Làm cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh; là cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư, đẩy nhanh các khâu đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng.

Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn và đánh giá cao các đơn vị tư vấn, đặc biệt là đơn vị tư vấn nước ngoài đã rất trách nhiệm trong quá trình tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo giữa kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Báo cáo đã làm rõ, mạch lạc hơn những định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện báo cáo giữa kỳ, trong đó cần làm rõ một số nội dung liên quan đến định hướng phát triển không gian kinh tế – xã hội, phạm vi phát triển vùng kinh tế ngoại biên khu vực phía Bắc…

Đồng thời, đồng chí đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ quy hoạch, tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn làm rõ định hướng phát triển ngành, lĩnh vực phụ trách, đặc biệt các lĩnh vực quan trọng để sớm hoàn thiện báo cáo giữa kỳ trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng quy hoạch một cách chất lượng nhất, thể hiện rõ định hướng, tư duy, tầm nhìn trong phát triển tỉnh giai đoạn tới.

Tin VLG