Báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

hiều ngày 27/10, Thường trực Tỉnh ủy triệu tập hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh Thái Bình nghe báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ quyết định phê duyệt nhiệm vụ với tổng diện tích tự nhiên hơn 1.586km2 và phần không gian biển với diện tích hơn 164km2. Việc lập quy hoạch tỉnh Thái Bình bảo đảm tuân thủ, bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc theo Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Quy hoạch; được thực hiện trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; bảo đảm tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối, huy động về nguồn nội lực và các nguồn lực từ bên ngoài trên tất cả các lĩnh vực; đồng thời liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong tỉnh và giữa tỉnh Thái Bình với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng cũng như trong cả nước, từ đó xây dựng tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột là kinh tế, xã hội và môi trường.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn báo cáo đánh giá về điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của các ngành kinh tế – xã hội của tỉnh; các kịch bản phát triển; đồng thời đề xuất quy hoạch đầu kỳ với các nội dung như: phát triển mối liên kết vùng, phân vùng và trục hành lang phát triển, phát triển đô thị, nông thôn, phát triển hệ thống giao thông và dịch vụ logistics, phương án phát triển không gian kinh tế, định hướng quy hoạch không gian biển, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao…

Đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn và đánh giá cao các đơn vị tư vấn, đặc biệt là đơn vị tư vấn nước ngoài đã rất trách nhiệm trong quá trình lập báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, chủ động nắm bắt, nghiên cứu, phân tích thực trạng của tỉnh với các nội dung và hệ thống các số liệu đạt chất lượng cao; đồng thời đánh giá cao trách nhiệm của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan, đặc biệt là Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thành báo cáo đầu kỳ quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo cơ sở pháp lý và nền tảng quan trọng cho định hướng phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Trên cơ sở các nghiên cứu, phân tích của đơn vị tư vấn đã cho thấy rõ được bức tranh của tỉnh với các thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế của các ngành kinh tế – xã hội nếu không đặt ra những yêu cầu mới có tính đột phá và quyết tâm thì sẽ không tạo được động lực phát triển cho tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương coi đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong thời gian tới; có trách nhiệm tham gia vào quy hoạch tỉnh Thái Bình trên cơ sở đặt trong tầm nhìn dài hạn, bối cảnh xu hướng chung, tích cực huy động tối đa nguồn lực, trên cơ sở đó tìm ra định hướng phát triển trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu đơn vị tư vấn tiếp tục bám sát yêu cầu, nhiệm vụ lập quy hoạch, trên cơ sở đó hoàn chỉnh các báo cáo theo đúng tiến độ đề ra; phân tích sâu hơn về lĩnh vực thương mại, dịch vụ tạo hành lang và dư địa phát triển cho các lĩnh vực khác; phân bổ rõ các yêu cầu về nhiệm vụ, nguồn lực và tổ chức thực hiện trong từng khu vực kinh tế và các nhiệm vụ phát triển khác; làm rõ hơn lợi thế về giao thông của tỉnh; quy hoạch hạ tầng logistics đồng bộ, toàn diện và phân cấp, tạo ra nền tảng cho phát triển kinh tế trong đó lưu ý tận dụng và phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của hệ thống giao thông, kết cấu rõ trong các cấu phần và các vùng không gian kinh tế, phát huy được đặc sắc và lợi thế về giao thông thủy, nội địa; quan tâm hơn đến phát triển kinh tế biển, tận dụng được dư địa để phát triển thủy sản chất lượng cao, du lịch biển; tiếp tục làm rõ hơn về định hướng phát triển Khu kinh tế Thái Bình tạo điểm nhấn trong thu hút đầu tư vào tỉnh; làm rõ hơn về liên kết vùng, động lực và yêu cầu phát triển đô thị.

Trên cơ sở nội dung hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, các địa phương và đơn vị tư vấn tập trung cao độ hoàn thành báo cáo đầu kỳ làm cơ sở để thực hiện các bước tiếp theo của lập quy hoạch tỉnh.

Tin: Minh Hương

Ảnh: Thành Tâm