Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố báo cáo giữa kỳ Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Chiều 22/4, Ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố tổ chức hội nghị báo cáo giữa kỳ Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban chỉ đạo lập quy hoạch thành phố chủ trì hội nghị. Cùng dự có các thành viên Ban chỉ đạo; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương; Đơn vị tư vấn ập quy hoạch thành phố, các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch.

Chi tiết xem tại: http://baohaiphong.com.vn/baohp/vn/home/InfoDetail.jsp?ID=64735&cat=75