Liên hệ

Thông tin công ty

VietLand Group

  Địa chỉ: Tầng 3, Số 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

  Phone: 02435680418

  Email: info@vlg.com.vn - vpvietland.vlg@gmail.com

  Website: http://vlg.com.vn

  Facebook: https://www.facebook.com/vlg.com.vn/

  Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCAp42SoYH2ls-dAS0eyQipQ

 

Ban Kinh Doanh

Địa chỉ: Tầng 3, Số 88 Tô Vĩnh Diện, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 0983.525.999 - 086.585.2566

Email: kinhdoanh.vlg@gmail.com

Form liên hệ