Tin tức

Tin hoạt độngXem thêm

Hội nghị triển khai công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn xã Mai Pha, phường Chi Lăng, phường Vĩnh Trại thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận cho các thửa đất nhằm xác lập cơ sở pháp lý giữa Nhà nước và người sử dụng đất, giúp Nhà nước thực hiện…Read More

Tin ngành TNMTXem thêm

Tin khácXem thêm