Bộ điều khiển Zipato

Module 433

Bằng việc sử dụng module 433Mhz, không chỉ kết nối với phần lớn các thiết bị thông dụng sử dụng tần số...