Dịch vụ

Đo đạc bản đồXem thêm

Trích đo bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính dự án đường Trường Sơn Đông Thạch Mỹ – Đà Lạt đoạn cầu Lệ Bắc – YangMao từ kim 495 + 183 đến km 511

Tên dự án: Trích đo bản đồ địa chính và lập hồ sơ địa chính dự án đường Trường Sơn Đông Thạch Mỹ – Đà Lạt đoạn cầu Lệ Bắc…Read More

Kiểm kê đất đaiXem thêm

Thẩm định giáXem thêm

Quy hoạch sử dụng đấtXem thêm

Cơ sở dữ liệuXem thêm

Môi trườngXem thêm

Tư vấn môi trường

Môi trường chính là không gian sống của con người và sinh vật. Môi trường là nơi cung cấp những tài nguyên thiên nhiên như rừng, khoáng sản, động thực…Read More